Hoạt động 4 trang 31 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức)

Giải Hoạt động 4 trang 31 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức): Viết ba số chia hết cho 7. Tổng của chúng có chia hết cho 7 không?

Chủ đề: [Giải toán 6 sách kết nối tri thức với cuộc sống] - Bài 8: Quan hệ chia hết và tính chất.

Dưới đây Đọc tài liệu xin gợi ý trả lời Hoạt động 4 trang 31 SGK Toán lớp 6 Tập 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống:

Giải Hoạt động 4 trang 31 Toán lớp 6 Tập 1 Kết nối tri thức

Câu hỏi: Viết ba số chia hết cho 7. Tổng của chúng có chia hết cho 7 không?

Giải

Ta chọn ba số chia hết cho 7 là: 7; 14; 21

Tổng của chúng là: 7 + 14 + 21 = 42

Vì 42 : 7 = 6

=> 42 chia hết cho 7 nên tổng (7 + 14 + 21) chia hết cho 7.

Rút ra tích chất 1: Nếu tất cả các số hạng của một tổng đều chia hết cho cùng một số thì tổng chia hết cho số đó.

- Nếu a ⋮ m ; b ⋮ m và c ⋮ m thì (a + b + c) ⋮ m.

-/-

Vậy là trên đây Đọc tài liệu đã hướng dẫn các em hoàn thiện phần giải bài tập SGK Toán 6 Kết nối tri thức: Hoạt động 4 trang 31 SGK Toán 6 Tập 1. Chúc các em học tốt.

Huyền Chu (Tổng hợp)
Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM