Bài 2.3 trang 33 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức)

Bài 2.3 trang 33 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức): Tìm các số tự nhiên x, y sao cho: x ∈ B(7); y ∈ Ư(50)

Chủ đề: [Giải toán 6 sách kết nối tri thức với cuộc sống] - Bài 8: Quan hệ chia hết và tính chất.

Dưới đây Đọc tài liệu xin gợi ý trả lời Bài 2.3 trang 33 SGK Toán lớp 6 Tập 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống:

Giải Bài 2.3 trang 33 Toán lớp 6 Tập 1 Kết nối tri thức

Câu hỏi: 

Tìm các số tự nhiên x, y sao cho:

a) x ∈ B(7) và \(x < 70\)

b) y ∈ Ư(50) và y > 5

Giải

a) Lần lượt nhân 7 với 0; 1; 2; 3; 4; 5; … ta được các bội của 7 là: 0; 7; 14; 21; 28; 35; 42; 49; 56; 63; 70;…

Ta được B(7) = {0; 7; 14; 21; 28; 35; 42; 49; 56; 63; 70;…}

Mà x ∈ B(7) và \(x < 70\) nên x có thể nhận các số sau: 0; 7; 14; 21; 28; 35; 42; 49; 56; 63.

Kết luận: {0; 7; 14; 21; 28; 35; 42; 49; 56; 63}.

b) Lần lượt chia 50 cho các số từ 1 đến 50, ta thấy 50 chia hết cho 1; 2; 5; 10; 25; 50 nên 

Ư(50) = {1; 2; 5; 10; 25; 50}

Mà y ∈ Ư(50) và y > 5 nên y nhận các giá trị sau: 10; 25; 50.

Kết luận: y ∈ {10; 25; 50}.

-/-

Vậy là trên đây Đọc tài liệu đã hướng dẫn các em hoàn thiện phần giải bài tập SGK Toán 6 Kết nối tri thức: Bài 2.3 trang 33 SGK Toán 6 Tập 1. Chúc các em học tốt.

Huyền Chu (Tổng hợp)

TẢI VỀ

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM