Bài 2.9 trang 33 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức)

Xuất bản: 24/07/2021 - Tác giả:

Giải Bài 2.9 trang 33 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức): Tìm x thuộc tập {23; 24; 25; 26} biết 56 - x chia hết cho 8

Chủ đề: [Giải toán 6 sách kết nối tri thức với cuộc sống] - Bài 8: Quan hệ chia hết và tính chất.

Dưới đây Đọc tài liệu xin gợi ý trả lời Bài 2.9 trang 33 SGK Toán lớp 6 Tập 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống:

Giải Bài 2.9 trang 33 Toán lớp 6 Tập 1 Kết nối tri thức

Câu hỏi: 

a) Tìm x thuộc tập {23; 24; 25; 26} biết 56 - x chia hết cho 8

b) Tìm x thuộc tập {22; 24; 45; 48} biết 60 + x không chia hết cho 6

Giải

Cách trả lời 1:

a) Vì (56 - x) ⋮ 8 mà 56 ⋮ 8 nên theo tính chất chia hết của một hiệu thì x ⋮ 8

Mà x thuộc tập {23; 24; 25; 26}, trong các số đó, chỉ có số 24 ⋮ 8 nên x = 24

Vậy x ∈ 24 .

b) Vì (60 + x) \(\not {\vdots}\) 6 mà 60 ⋮ 6 nên x \(\not {\vdots}\) 6

Mà x thuộc tập {22; 24; 45; 48}, trong các số đó thì có hai số 22 và 45 không chia hết cho 6 nên x = 22 hoặc x = 45

Vậy x ∈ { 22;45 }.

Cách trả lời 2:

a) 56 - x chia hết cho 8 mà 56 chia hết cho 8 nên x chia hết cho 8

x thuộc tập {23; 24; 25; 26} nên x = 24

b)

60 + 6 không chia hết cho 6 mà 60 chia hết cho 6 nên x không chia hết cho 6

x thuộc tập {22; 24; 45; 48} nên x = 22 hoặc x = 45

-/-

Vậy là trên đây Đọc tài liệu đã hướng dẫn các em hoàn thiện phần giải bài tập SGK Toán 6 Kết nối tri thức: Bài 2.9 trang 33 SGK Toán 6 Tập 1. Chúc các em học tốt.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM