Bài 2.6 trang 33 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức)

Giải Bài 2.6 trang 33 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức): Khẳng định nào sau đây đúng? a) 219.7 + 8 chia hết cho 7; b) 8.12 + 9 chia hết cho 3.

Chủ đề: [Giải toán 6 sách kết nối tri thức với cuộc sống] - Bài 8: Quan hệ chia hết và tính chất.

Dưới đây Đọc tài liệu xin gợi ý trả lời Bài 2.6 trang 33 SGK Toán lớp 6 Tập 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống:

Giải Bài 2.6 trang 33 Toán lớp 6 Tập 1 Kết nối tri thức

Câu hỏi: 

Khẳng định nào sau đây đúng?

a) 219.7 + 8 chia hết cho 7;

b) 8.12 + 9 chia hết cho 3.

Giải

Cách trả lời 1:

a) Vì 7 ⁝ 7 nên (219.7) ⁝ 7 và 8\(\not {\vdots}\)7 do đó (219.7 + 8)\(\not {\vdots}\)7. => Khẳng đinh a sai

b) Vì 12 ⁝ 3 nên (8.12) ⁝ 3 và 9 ⁝ 3 do đó (8.12 + 9) ⁝ 3.

=> Khẳng định b là đúng.

Cách trả lời 2:

a) Ta thấy 7 chia hết cho 7 nên (219 . 7) chia hết cho 7. Mà 8 không chia hết cho 7.

Do đó 219.7 + 8  không chia hết cho 7

Vậy khẳng định a là sai

b) Ta thấy 12 chia hết cho 3 nên (8. 12) chia hết cho 3. Mà 9 cũng chia hết cho 3

Đo dó 8.12 + 9 chia hết cho 3

Vậy khẳng định b là đúng

-/-

Vậy là trên đây Đọc tài liệu đã hướng dẫn các em hoàn thiện phần giải bài tập SGK Toán 6 Kết nối tri thức: Bài 2.6 trang 33 SGK Toán 6 Tập 1. Chúc các em học tốt.

Huyền Chu (Tổng hợp)

TẢI VỀ

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM