Vận dụng 2 trang 33 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức)

Giải Vận dụng 2 trang 33 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức): Tìm x thuộc tập {5; 25; 39; 54} sao cho tổng 20 + 45 + x không chia hết cho 5.

Chủ đề: [Giải toán 6 sách kết nối tri thức với cuộc sống] - Bài 8: Quan hệ chia hết và tính chất.

Dưới đây Đọc tài liệu xin gợi ý trả lời Vận dụng 2 trang 33 SGK Toán lớp 6 Tập 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống:

Giải Vận dụng 2 trang 33 Toán lớp 6 Tập 1 Kết nối tri thức

Câu hỏi: Tìm x thuộc tập {5; 25; 39; 54} sao cho tổng 20 + 45 + x không chia hết cho 5.

Giải

Vì 20 ⁝ 5; 45 ⁝ 5, để (20 + 45 + x) không chia hết cho 5 thì x phải không chia hết cho 5.

Mà x thuộc tập {5; 25; 39; 54} do đó x = 39 hoặc x = 54

Vậy giá trị x cần thim là x = 39 hoặc x = 54.

-/-

Vậy là trên đây Đọc tài liệu đã hướng dẫn các em hoàn thiện phần giải bài tập SGK Toán 6 Kết nối tri thức: Vận dụng 2 trang 33 SGK Toán 6 Tập 1. Chúc các em học tốt.

Huyền Chu (Tổng hợp)

TẢI VỀ

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM