Giải bài 99 trang 47 sgk toán 6 tập 2

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 99 trang 47 sách giáo khoa toán lớp 6

Đề bài:

Khi cộng hai hỗn số bạn Cường làm như sau:

Câu hỏi bài 99 trang 47 sgk toán 6 tập 2

a) Bạn Cường đã tiến hành cộng hai hỗn số như thế nào?

b) Có cách nào tính nhanh hơn không?

Đáp án:

a) Bạn Cường đã đổi hỗn số sang phân số rồi cộng các phân số sau đó đổi kết quả sang hỗn số.

b) Cách tính nhanh hơn là: Cộng riêng phần nguyên cộng riêng phần phân số.

Đáp án bài 99 trang 47 sgk toán 6 tập 2
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 99 trang 47 sgk toán 6 tập 2 để xem ở dưới đây
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu