Bài 114 trang 50 SGK Toán 6 tập 2

Bài 114 trang 50 sgk Toán 6 tập 2 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 114 trang 50 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Lời giải bài 114 trang 50 sgk Toán 6 tập 2 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 chương 3 phần đại số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập hỗn số. Số thập phân. Phần trăm khác.

Đề bài 114 trang 50 SGK Toán 6 tập 2

Tính:

\(\displaystyle \left( { - 3,2} \right).{{ - 15} \over {64}} + \left( {0,8 - 2{4 \over {15}}} \right):3{2 \over 3}.\)

» Bài tập trước: Bài 113 trang 50 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 114 trang 50 sgk Toán 6 tập 2

Hướng dẫn cách làm

Ta chuyển hỗn số và số thập phân về dạng phân số.

Tính toán trong ngoặc trước, rồi thực hiện đến nhân, chia và cuối cùng là cộng trừ. 

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 114 trang 50 SGK Toán 6 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Cách 1

\( \displaystyle \left( { - 3,2} \right).{{ - 15} \over {64}} + \left( {0,8 - 2{4 \over {15}}} \right):3{2 \over 3}.\)

\( \displaystyle = {{ - 32} \over {10}}.{{ - 15} \over {64}} + \left( {{8 \over {10}} - {{34} \over {15}}} \right):{{11} \over 3}\)

\( \displaystyle = {{ - 1} \over 2}.{{ - 3} \over 2} + \left( {{{24} \over {30}} - {{68} \over {30}}} \right):{{11} \over 3}\)

\( \displaystyle = {3 \over 4} + {{ - 44} \over {30}}:{{11} \over 3} = {3 \over 4} + {{ - 44} \over {30}}.{3 \over {11}}\)

\( \displaystyle = {3 \over 4} + {{ - 4} \over {10}}.{1 \over 1} = {{ 3} \over 4} + {{ - 4} \over {10}}\)

\( \displaystyle = {{15} \over {20}} + {{ - 8} \over {20}} = {7 \over {20}}\)

Cách 2

\((-3,2) . \dfrac{-15}{64} + \left( 0,8 - 2\dfrac{4}{15} \right) : 3\dfrac{2}{3} \\ = \dfrac{-32}{10} . \dfrac{-15}{64} + \left( \dfrac{8}{10} - \dfrac{34}{15} \right) : \dfrac{11}{3} \\ = \dfrac{3}{4} + \dfrac{-44}{30} . \dfrac{3}{11} \\ = \dfrac{3}{4} - \dfrac{4}{10} \\ = \dfrac{7}{20} \)

» Bài tập tiếp theo: Bài 115 trang 51 SGK Toán 6 tập 2

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 114 trang 50 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top