Bài 94 trang 46 SGK Toán 6 tập 2

Bài 94 trang 46 sgk Toán 6 tập 2 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 94 trang 46 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2.

   Lời giải bài 94 trang 46 sgk Toán 6 tập 2 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 chương 3 phần đại số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập hỗn số. Số thập phân. Phần trăm khác.

Đề bài 94 trang 46 SGK Toán 6 tập 2

 Viết các phân số sau dưới dạng hỗn số:

              \(\dfrac{6}{5}\) , \(\dfrac{7}{3}\) , \(\dfrac{-16}{11}\)

» Bài tập trước: Bài 93 trang 46 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 94 trang 46 sgk Toán 6 tập 2

Hướng dẫn cách làm

Hỗn số có dạng: \(a\dfrac{b}{c}\) khi đó a là phần nguyên và \(\dfrac{b}{c}\) chính là phần phân số. 

Cách chuyển phân số về hỗn số như sau: ta lấy tử chia cho mẫu, được thương chính là phần nguyên, còn số dư trên số chia chính là phần phân số của hỗn số.

Chú ý: Khi viết một phân số âm dưới dạng hỗn số, ta chỉ cần viết số đối của nó dưới dạng hỗn số rồi đặt dấu "-" trước kết quả nhận được.

Ví dụ: \(\dfrac{7}{4} = 1\dfrac{3}{4} \Rightarrow  - \dfrac{7}{4} =  - 1\dfrac{3}{4}\)

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 94 trang 46 SGK Toán 6 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

\(\dfrac{6}{5}\) = \(1\dfrac{1}{5}\) ;  

\(\dfrac{7}{3}\) = \(2\dfrac{1}{3}\) ;   

\(\dfrac{-16}{11}\) = \(-1\dfrac{5}{11}\)

» Bài tập tiếp theo: Bài 95 trang 46 SGK Toán 6 tập 2

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 94 trang 46 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top