Đáp án bài 94 trang 46 sách giáo khoa toán 6 tập 2

Xem cách làm và đáp án bài 94 trang 46 sgk toán 6 tập 2

Đề bài:

Viết các phân số dưới dạng hỗn số:

Câu hỏi bài 94 trang 46 sgk toán 6 tập 2
 

Đáp án:


 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 94 trang 46 sách giáo khoa toán 6 tập 2 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu