Bài 95 trang 46 SGK Toán 6 tập 2

Bài 95 trang 46 sgk Toán 6 tập 2 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 95 trang 46 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Bạn tìm tài liệu hướng dẫn giải bài 95 trang 46 SGK Toán 6 tập 2? không cần tìm nữa...

Những nội dung dưới đây không chỉ giúp bạn biết được cách làm, tham khảo đáp án... mà còn hỗ trợ bạn ôn tập để nắm vững các kiến thức toán 6 chương 3 phần đại số đã được học trên lớp

Xem chi tiết...

Đề bài 95 trang 46 SGK Toán 6 tập 2

Viết các hỗn số sau dưới dạng phân số: 

                 \(5\dfrac{1}{7}\) ,   \(6\dfrac{3}{4}\) ,   \(-1\dfrac{12}{13}\) .

» Bài tập trước: Bài 94 trang 46 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 95 trang 46 sgk Toán 6 tập 2

Hướng dẫn cách làm

Muốn chuyển 1 hỗn số về 1 phân số: ta lấy mẫu số nhân với phần nguyên rồi cộng  với tử số sẽ ra tử số mới và giữ nguyên mẫu số. 

\(a\dfrac{b}{c} = \dfrac{{a.c + b}}{c}\)

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 95 trang 46 SGK Toán 6 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

\(5\dfrac{1}{7} = \dfrac{{5.7 + 1}}{7}\) \(=\dfrac{36}{7}\) ,  

\(6\dfrac{3}{4}= \dfrac{{4.6 + 3}}{4}\) \(=\dfrac{27}{4}\) ,   

\(-1\dfrac{12}{13}= -\dfrac{{13.1 + 12}}{13}\) \(=-\dfrac{25}{13}\)

» Bài tập tiếp theo: Bài 96 trang 46 SGK Toán 6 tập 2

Lưu ý: Khi viết hỗn số âm dưới dạng phân số ta viết số đối của nó dưới dạng phân số rồi đặt dấu '' - '' trước kết quả

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 95 trang 46 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top