Giải bài 96 trang 46 sgk toán 6 tập 2

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 96 trang 46 sách giáo khoa toán lớp 6

Đề bài:

 So sánh các phân số:

Câu hỏi bài 96 trang 46 sgk toán 6 tập 2
 

Đáp án:

- Ta đã biết khi so sánh hai phân số chúng ta có thể sử dụng phương pháp Quy đồng về cùng mẫu rồi sau đó so sánh tử số với nhau.

- Ta nhận thấy rằng ở đây cả hai phân số đều lớn hơn 1, nên ta có thể đưa chúng về hỗn số để so sánh:

Cách 1: Chuyển phân số về hỗn số

Đáp án bài 96 trang 46 sgk toán 6 tập 2
Cách 2: Quy đồng về cùng mẫu rồi so sánh tử số (các bạn tự thực hành nhé)

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 96 trang 46 sgk toán 6 tập 2 để xem ở dưới đây
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu