Bài 98 trang 46 SGK Toán 6 tập 2

Bài 98 trang 46 sgk Toán 6 tập 2 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 98 trang 46 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Lời giải bài 98 trang 46 sgk Toán 6 tập 2 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 chương 3 phần đại số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập hỗn số. Số thập phân. Phần trăm khác.

Đề bài 98 trang 46 SGK Toán 6 tập 2

Dùng phần trăm với kí hiệu % để viết các số phần trăm trong các câu sau đây :

Để đạt tiêu chuẩn công nhận phổ cập giáo dục THCS, xã Bình Minh đã đề ra chỉ tiêu phấn đấu:

- Huy động số trẻ 6 tuổi đi học lớp 1 đạt chín mươi mốt phần trăm. Có ít nhất tám mươi hai phần trăm số trẻ ở độ tuổi 11 - 14 tốt nghiệp Tiểu học ; 

- Huy động chín mươi sáu phần trăm học sinh tốt nghiệp Tiểu học hàng năm vào lớp 6 THCS phổ thông và THCS bổ túc;

- Bảo đảm tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THCS hàng năm từ chín mươi tư phần trăm trở lên.

» Bài tập trước: Bài 97 trang 46 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 98 trang 46 sgk Toán 6 tập 2

Hướng dẫn cách làm​​​​​​​

Những số có mẫu là 100 còn được viết dưới dạng phần trăm với kí hiệu %.

Ví dụ: \(\dfrac{3}{{100}} = 3\% \)

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 98 trang 46 SGK Toán 6 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

- Huy động số trẻ 6 tuổi đi học lớp 1 đạt chín mươi mốt phần trăm viết là: 91% ;            

- Có ít nhất tám mươi hai phần trăm số trẻ ở độ tuổi 11 - 14 tốt nghiệp Tiểu học viết là: 82% ;  

- Huy động chín mươi sáu phần trăm học sinh tốt nghiệp Tiểu học hàng năm vào lớp 6 THCS phổ thông và THCS bổ túc viết là : 96% ; 

- Bảo đảm tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THCS hàng năm từ chín mươi tư phần trăm trở lên viết là: 94%.  

» Bài tập tiếp theo: Bài 99 trang 47 SGK Toán 6 tập 2

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 98 trang 46 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top