Bài 100 trang 47 SGK Toán 6 tập 2

Bài 100 trang 47 sgk Toán 6 tập 2 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 100 trang 47 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2.

   Bạn tìm tài liệu hướng dẫn giải bài 100 trang 47 SGK Toán 6 tập 2? không cần tìm nữa...

Những nội dung dưới đây không chỉ giúp bạn biết được cách làm, tham khảo đáp án... mà còn hỗ trợ bạn ôn tập để nắm vững các kiến thức toán 6 chương 3 phần đại số đã được học trên lớp

Xem chi tiết!

Đề bài 100 trang 47 SGK Toán 6 tập 2

Tính giá trị của các biểu thức sau: 

\( \displaystyle A = 8{2 \over 7} - \left( {3{4 \over 9} + 4{2 \over 7}} \right)\)

\( \displaystyle B = \left( {10{2 \over 9} + 2{3 \over 5}} \right) - 6{2 \over 9}\)

» Bài tập trước: Bài 99 trang 47 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 100 trang 47 sgk Toán 6 tập 2

Hướng dẫn cách làm

Tính toán trong ngoặc trước

Đưa hỗn số về dạng phân số rồi thực hiện phép cộng hai phân số

Hoặc ta cộng (trừ) các phần nguyên với nhau và cộng trừ các phần phân số với nhau.  

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 100 trang 47 SGK Toán 6 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

\(\displaystyle \begin{array}{l} A = 8\dfrac{2}{7} - \left( {3\dfrac{4}{9} + 4\dfrac{2}{7}} \right)\\  = \dfrac{{58}}{7} - \left( {\dfrac{{31}}{9} + \dfrac{{30}}{7}} \right)\\  = \dfrac{{58}}{7} - \dfrac{{31}}{9} - \dfrac{{30}}{7}\\  = \left( {\dfrac{{58}}{7} - \dfrac{{30}}{7}} \right) - \dfrac{{31}}{9}\\  = 4 - \dfrac{{31}}{9}\\  = \dfrac{{36}}{9} - \dfrac{{31}}{9}\\  = \dfrac{5}{9} \end{array}\)

\( \displaystyle B = \left( {10{2 \over 9} + 2{3 \over 5}} \right) - 6{2 \over 9}\)

\( \displaystyle = 10{2 \over 9} - 6{2 \over 9} + 2{3 \over 5} = 4 + 2{3 \over 5} = 6{3 \over 5}\)

» Bài tập tiếp theo: Bài 101 trang 47 SGK Toán 6 tập 2

Hướng dẫn giải Bài 100 sgk Toán 6 tập 2 trang 47

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 100 trang 47 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top