Giải Toán lớp 8: Đáp án bài 32 trang 77 SGK Toán lớp 8

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 32 trang 77 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 2

Đề bài

Trên một cạnh của góc xOy (góc xOy ≠ 180⁰), đặt các đoạn thẳng OA = 5cm, OB = 16cm. Trên cạnh thứ hai của góc đó, đặt các đoạn thẳng OC = 8cm, OD = 10cm.

a) Chứng minh hai tam giác OCB và OAD đồng dạng.

b) Gọi giao điểm của các cạnh AD và BC là I, chứng minh rằng hai tam giác IAB và ICD có các góc bằng nhau từng đôi một.

Đáp án lời giải


Đáp án bài 32 trang 77
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải Toán lớp 8: Đáp án bài 32 trang 77 SGK Toán lớp 8 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Yêu cầu giải đề