Bài 34 trang 77 SGK Toán 8 tập 2

Bài 34 trang 77 sgk Toán 8 tập 2 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 34 trang 77 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 2 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Lời giải bài 34 trang 77 sgk Toán 8 tập 2 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức Toán 8 chương 3 phần hình học để tự tin hoàn thành tốt các bài tập về trường hợp đồng dạng thứ hai khác.

Đề bài 34 trang 77 SGK Toán 8 tập 2

Dựng tam giác \(ABC\), biết \(\widehat{A}={60^o}\) và, tỉ số \(\dfrac{AB}{AC} = \dfrac{4}{5}\) và đường cao \(AH = 6cm\).

» Bài tập trướcBài 33 trang 77 sgk Toán 8 tập 2

Giải bài 34 trang 77 sgk Toán 8 tập 2

Hướng dẫn cách làm

Áp dụng định lí: Một đường thẳng cắt hai cạnh của tam giác và song song với cạnh còn lại tạo thành một tam giác đồng dạng với tam giác đã cho.

- Tính chất hai tam giác đồng dạng.

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 34 trang 77 SGK Toán 8 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Giải bài 34 trang 77 sgk Toán 8 tập 2

- Dựng \(\widehat {xAy} = {60^o}\)

- Trên hai cạnh \(Ax, Ay\) của góc \(\widehat{xAy}\) lần lượt dựng \(AM = 4\,cm\), \(AN = 5\,cm\). Kẻ đường cao \(AI\) của \(∆AMN\).

- Trên tia \(AI\) lấy điểm \(H\) sao cho \(AH = 6\,cm\), qua \(H\) vẽ đường song song với \(MN\) cắt \(Ax, Ay\) lần lượt tại \(B\)\(C\)

\( \Rightarrow \) \(∆ABC\) thỏa mãn điều kiện bài toán. 

Thật vậy:

Áp dụng định lí: Một đường thẳng cắt hai cạnh của tam giác và song song với cạnh còn lại tạo thành một tam giác đồng dạng với tam giác đã cho ta có:

\(MN // BC\) (theo cách dựng)

Suy ra \(∆AMN\) đồng dạng \(∆ABC\).

\( \Rightarrow \dfrac{AM}{AN} = \dfrac{AB}{AC} = \dfrac{4}{5}\) (tính chất hai tam giác đồng dạng)

\(AH ⊥ MN\), mà \(MN//BC\) nên \(AH\bot BC\), \(AH = 6\,cm\) \( \Rightarrow \) \(AH\) là đường cao của tam giác \(ABC\).

Vậy tam giác \(ABC\) thỏa mãn yêu cầu bài toán.

» Bài tập tiếp theoBài 35 trang 79 sgk Toán 8 tập 2

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 34 trang 77 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 8 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu