Giải bài 34 trang 77 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 2

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 34 trang 77 SGK Toán lớp 8 tập 2 phần Tam giác đồng dạng

Đề bài

Đề bài 34 trang77

Đáp án lời giải

Hình bài 34 trang 77

Trên hai cạnh Ax, Ay của góc xAy đặt AM = 4 đơn vị, AN = 5 đơn vị. Kẻ đường cao AH của ∆AMN. 

Trên tia AI lấy điểm H sao cho AH = 6cm, qua H vẽ đường song song với MN cắt Ax, Ay lần lượt tại B và C => ∆ABC thỏa mãn điều kiện để bài 

Thật vậy: Áp dụng định lí: Một đường thẳng cắt hai cạnh của tam giác và song song với cạnh còn lại tạo thành một tam giác đồng dạng với tam giác đã cho ta có: 

MN // BC (gt) => ∆AMN ∽ ∆ABC

 (tính chất hai tam giác đồng dạng)

Vì AH ⊥ BC, AH = 6cm => AH là đường cao. Vậy cách dựng trên là đúng.

doctailieu.com
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu