Trả lời câu hỏi bài 6 trang 77 sgk Toán lớp 8 tập 2

Dưới đây là Hướng dẫn trả lời và đáp án câu hỏi 6 trang 77 sách giáo khoa môn Toán lớp 8 tập 2.

Đề bài

a) Vẽ tam giác ABC có ∠(BAC) = 50o, AB = 5cm, AC = 7,5cm (h.39)

b) Lấy trên các cạnh AB, AC lần lượt hai điểm D, E sao cho AD = 3cm, AE = 2cm. Hai tam giác AED và ABC có đồng dạng với nhau không ? Vì sao ?

Hình 39

Đáp án lời giải
Đáp án bài 6 trang 77

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Trả lời câu hỏi bài 6 trang 77 sgk Toán lớp 8 tập 2 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu