Đáp án bài 33 trang 77 sách giáo khoa Toán lớp 8

Xem cách làm và đáp án bài 33 trang 77 SGK Toán lớp 8 tập 2 phần Tam giác đồng dạng

Đề bài

Chứng minh rằng nếu tam giác A'B'C' đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số k, thì tỉ số của hai đường trung tuyến tương ứng của hai tam giác đó cũng bằng k.
  Đáp án lời giải

Hình bài 33 trang 77


đáp án bài 33 trang 77

 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 33 trang 77 sách giáo khoa Toán lớp 8 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu