Đáp án bài 29 trang 74 sách giáo khoa Toán lớp 8

Xem cách làm và đáp án bài 29 trang 74 SGK Toán lớp 8 tập 2 phần Tam giác đồng dạng

Đề bài

Cho hai tam giác ABC và A'B'C' có kích thước như trong hình 35.

Hình 35
 

a) ΔABC và ΔA'B'C' có đồng dạng với nhau không? Vì sao?

b) Tính tỉ số chu vi của hai tam giác đó.

Đáp án lời giải

Đáp án bài 29

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 29 trang 74 sách giáo khoa Toán lớp 8 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu