Bài 31 trang 48 SGK Toán 8 tập 2

Bài 31 trang 48 sgk Toán 8 tập 2 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 31 trang 48 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 2.

   Bạn tìm tài liệu hướng dẫn giải bài 6 trang 48 SGK Toán 8 tập 2? không cần tìm nữa...

Những nội dung dưới đây không chỉ giúp bạn biết được cách làm, tham khảo đáp án... mà còn hỗ trợ bạn ôn tập để nắm vững các kiến thức toán 8 bài 3 chương 4 phần đại số về bất phương trình bậc nhất một ẩn đã được học trên lớp

Xem chi tiết!

Đề bài 31 trang 48 SGK Toán 8 tập 2

Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:

a) \(\dfrac{{15 - 6x}}{3} > 5\)                                 

b) \(\dfrac{{8 - 11x}}{4} < 13\)

c) \(\dfrac{1}{4}\left( {x - 1} \right) < \dfrac{{x - 4}}{6}\)

d) \(\dfrac{{2 - x}}{3} < \dfrac{{3 - 2x}}{5}\)

» Bài tập trướcBài 30 trang 48 sgk Toán 8 tập 2

Giải bài 31 trang 48 sgk Toán 8 tập 2

Hướng dẫn cách làm

Áp dụng: Quy tắc chuyển vế và quy tắc nhân hai vế với một số.

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 31 trang 48 SGK Toán 8 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

a) Ta có

\(\eqalign{ & {{15 - 6x} \over 3} > 5 \cr & \Leftrightarrow 15 - 6x > 5.3 \cr & \Leftrightarrow 15 - 6x > 15  \cr & \Leftrightarrow - 6x > 0 \cr & \Leftrightarrow x < 0 \cr} \)

Vậy nghiệm là \(x < 0\) và được biểu diễn trên trục số như sau:

Giải câu a bài 31 trang 48 sgk toán 8 tập 2

b) Ta có                                        

\(\eqalign{ & {{8 - 11x} \over 4} < 13 \cr & \Leftrightarrow 8 - 11x < 13.4  \cr & \Leftrightarrow - 11x < 44 \cr & \Leftrightarrow x > - 4 \cr}\)

Vậy nghiệm là \(x >  - 4\) và được biểu diễn trên trục số như sau:

Giải câu b bài 31 trang 48 sgk toán 8 tập 2

c) Ta có

\(\eqalign{ & {1 \over 4}\left( {x - 1} \right) < {{x - 4} \over 6} \cr & \Leftrightarrow 12.{1 \over 4}\left( {x - 1} \right) < 12.{{x - 4} \over 6} \cr & \Leftrightarrow 3x - 3 < 2x - 8  \cr & \Leftrightarrow x < - 5 \cr} \)

Vậy nghiệm là \(x <  - 5\) và được biểu diễn trên trục số như sau:

Giải câu c bài 31 trang 48 sgk toán 8 tập 2

d) Ta có

\(\eqalign{ & {{2 - x} \over 3} < {{3 - 2x} \over 5} \cr & \Leftrightarrow 10 - 5x < 9 - 6x  \cr & \Leftrightarrow x < - 1 \cr} \)

Vậy nghiệm là \(x <  - 1\) và được biểu diễn trên trục số như sau:

Giải câu d bài 31 trang 48 sgk toán 8 tập 2

» Bài tập tiếp theoBài 32 trang 48 sgk Toán 8 tập 2

Giải bài tập khác

Xem thêm hướng dẫn giải các bài tập tiếp theo

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 31 trang 48 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 8 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

Trang Doan (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X