Giải Toán lớp 8: Đáp án bài 28 trang 72 SGK Toán lớp 8

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 28 trang 72 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 2

Đề bài

A'B'C' ∼ ΔABC theo tỉ số đồng dạng k = 3/5.

a) Tính tỉ số chu vi của hai tam giác đã cho.

b) Cho biết hiệu chu vi của hai tam giác là 40dm, tính chu vi của mỗi tam giác.

Lời giải đáp án

Hình bài 28 trang 72


Đáp án bài 28 trang 72
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải Toán lớp 8: Đáp án bài 28 trang 72 SGK Toán lớp 8 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu