Giải bài 27 trang 72 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 2

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 27 trang 72 SGK Toán lớp 8 tập 2 phần Tam giác đồng dạng

Đề bài

Từ M thuộc cạnh AB của tam giác ABC với AM = 1 2 MB . Kẻ các tia song song với AC, BC. Chúng cắt BC và AC lần lượt tại L và N. 

a) Nêu tất cả các cặp tam giác đồng dạng. 

b) Đối với mỗi cặp tam giác đồng dang, hãy viết các cặp góc bằng nhau và tỉ số đồng dạng tương ứng.

Đáp án lời giải

Hình bài 27 trang72

 

a) Áp dụng định lí: Một đường thẳng cắt hai cạnh của tam giác và song song với cạnh còn lại tạo thành một tam giác đồng dạng với tam giác đã cho, ta có: 

MN // BC (gt) => ∆AMN ∽ ∆ABC 

ML // AC (gt)=> ∆MBL ∽ ∆ABC 

và ∆AMN ∽ ∆MLB (tính chất hai tam giác đồng dạng)

b)

đáp án câub

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 27 trang 72 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 2 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu