Giải bài 24 trang 72 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 2

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 24 trang 72 SGK Toán lớp 8 tập 2 phần Tam giác đồng dạng

Đề bài

∆A'B'C' ∽ ∆A"B"C" theo tỉ số đồng dạng k1 ∆A"B"C" ∽∆ ABC theo tỉ số đồng dạng k2. Hỏi tam giác A’B’C’ đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số nào?

Đáp án lời giải Đáp án bài 24 trang 72

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 24 trang 72 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 2 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu