Đáp án bài 26 trang 72 sách giáo khoa Toán lớp 8

Xem cách làm và đáp án bài 26 trang 72 SGK Toán lớp 8 tập 2 phần Tam giác đồng dạng

Đề bài

Cho tam giác ABC vẽ tam giác A'B'C' đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số đồng dạng là k = 

Hình bài 26 trang 72
 

Đáp án lời giải

Trên cạnh AB lấy điểm M sao cho AM= AB

Từ M kẻ đường song song với AB cắt AC tại N.

Ta có ∆AMN ∽ ∆ABC theo tỉ số đồng dạng k= 

Dựng  ∆A'B'C' = ∆AMN(theo trường hợp cạnh cạnh cạnh)

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 26 trang 72 sách giáo khoa Toán lớp 8 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu