Giải Toán lớp 8: Đáp án bài 22 trang 68 SGK Toán lớp 8

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 22 trang 68 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 2

Đề bài

Đố: Hình 27 cho biết có 6 góc bằng nhau: 

O₁ = O₂ = O₃ = O₄ = O₅ = O₆. 

Hình 27

Kích thước các đoạn thẳng đã được ghi trên hình. Hãy thiết lập những tỉ lệ thức từ kích thước đã cho.

Đáp án lời giải

Đáp án bài 22 trang 68

 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải Toán lớp 8: Đáp án bài 22 trang 68 SGK Toán lớp 8 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu