Bài 21 trang 54 SGK Toán 9 tập 1

Xuất bản: 14/10/2019 - Cập nhật: 18/11/2019 - Tác giả: Giangdh

Bài 21 trang 54 SGK Toán 9 tập 1 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 17 trang 51 sách giáo khoa Toán lớp 9 tập 1.

Những nội dung dưới đây không chỉ giúp bạn biết được cách làm, tham khảo đáp án bài 21 trang 54 SGK Toán 9 tập 1 mà còn hỗ trợ bạn ôn tập để nắm vững các kiến thức bài 4 Toán 9 chương 2 phần đại số về Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau đã được học trên lớp

Đề bài 21 trang 54 SGK Toán 9 tập 1

Cho hàm số bậc nhất \(y = mx + 3\)\(y = (2m + 1)x - 5\). Tìm giá trị của m để đồ thị của hai hàm số đã cho là:

a) Hai đường thẳng song song với nhau;

b) Hai đường thẳng cắt nhau.

» Bài tập trước: Bài 20 trang 54 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 21 trang 54 SGK Toán 9 tập 1

Hướng dẫn cách làm

a) + Điều kiện để hàm số đã cho là hàm bậc nhất là \(a \ne 0\).

+ Hai đường thẳng: \((d)\): \(y=ax+b\), \((a \ne 0)\)\((d')\): \(y=a'x+b'\) \((a' \ne 0)\) song song khi và chỉ khi \(a = a'\)\(b \ne b'\)

b) + Điều kiện để hàm số đã cho là hàm bậc nhất là \(a \ne 0\).

+ Hai đường thẳng: \((d)\): \(y=ax+b\), \((a \ne 0)\)\((d')\): \(y=a'x+b'\) \((a' \ne 0)\) cắt nhau khi và chỉ khi \( a \ne a'\)

Đáp án chi tiết

a) Ta có:

+ \(y = mx + 3 \Rightarrow \left\{ \matrix{ a = m \hfill \cr b = 3 \hfill \cr} \right.\)

+ \(y = (2m + 1)x - 5 \Rightarrow \left\{ \matrix{ a' = 2m + 1 \hfill \cr b' = - 5 \hfill \cr} \right.\)

+ Để hai hàm số đã cho là hàm bậc nhất thì ta cần có các hệ số \(a\)\(a'\) khác \(0\), tức là:

\(\left\{ \matrix{ m \ne 0 \hfill \cr 2m + 1 \ne 0 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{ m \ne 0 \hfill \cr 2m \ne - 1 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{ m \ne 0 \hfill \cr m \ne \dfrac{-1}{2} \hfill \cr} \right.\)

a) Để hai đường thẳng song song thì:

\(\left\{ \matrix{ {a} = {a'} \hfill \cr {b} \ne {b'} \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{ m = 2m + 1 \hfill \cr 3 \ne - 5 \hfill \cr} \right.\)

\( \Leftrightarrow \left\{ \matrix{ m - 2m = 1 \hfill \cr 3 \ne - 5 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{ m = - 1 (tmđk)\hfill \cr 3 \ne - 5 (luôn\ đúng) \hfill \cr} \right.\)

Vậy \(m=-1\) thì hai đường thẳng trên song song với nhau.

b) Để hai đường thẳng cắt nhau thì:

\(a \ne a' \Leftrightarrow m\neq 2m+1\)

\(\Leftrightarrow m-2m \neq 1\)

\(\Leftrightarrow -m \ne 1\)

\(\Leftrightarrow m \ne -1\)

Kết hợp với điều kiện trên, ta có \(m \ne -1,\ m \ne 0,\ m \ne \dfrac{-1}{2}\) thì hai đường thẳng trên cắt nhau.

» Bài tiếp theo: Bài 22 trang 55 SGK Toán 9 tập 1

Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm bài 21 trang 54 SGK Toán 9 tập 1. Hy vọng những bài hướng dẫn giải Toán 9 của Đọc Tài Liệu sẽ giúp các bạn hoàn thành bài tập chính xác và học tốt môn học này.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM