Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Bài 2 trang 107 sgk Vật lí 12

Hướng dẫn giải bài tập 2 trang 107 sách giáo khoa Vật lí lớp 12 : định luật biến thiên điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện ...

Đề bài:

Nêu định luật biến thiên của điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện trong mạch dao động?

Trả lời câu hỏi bài tập 2 trang 107 sgk Vật lí lớp 12

   Điện tích q của một bản tụ điện và cường độ dòng điện i trong mạch dao động biến thiên điều hoà thời theo thời gian; i sớm pha π/2 so với q.

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 2 trang 107 sgk Vật lí 12 để xem ở dưới đây
Tải về
14/08/2018    20:52 PM
14/08/2018    20:52 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu