Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Bài 1 trang 107 sgk Vật lí 12

Trả lời câu hỏi bài tập 1 trang 107 sách giáo khoa Vật Lí lớp 12 : Định nghĩa mạch dao động.

Đề bài:

Mạch dao động là gì?

Trả lời câu hỏi bài tập 1 trang 107 sgk Vật lí lớp 12

Một cuộn cảm có độ tự cảm L mắc nối tiếp với một tụ điện có điện dung C thành một mạch điện kín gọi là mạch dao động.

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 1 trang 107 sgk Vật lí 12 để xem ở dưới đây
Tải về
14/08/2018    18:47 PM
14/08/2018    18:47 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu