Bài 1 trang 107 sgk Vật lí 12

Trả lời câu hỏi bài tập 1 trang 107 sách giáo khoa Vật Lí lớp 12 : Định nghĩa mạch dao động.
Mục lục nội dung

Đề bài:

Mạch dao động là gì?

Trả lời câu hỏi bài tập 1 trang 107 sgk Vật lí lớp 12

Một cuộn cảm có độ tự cảm L mắc nối tiếp với một tụ điện có điện dung C thành một mạch điện kín gọi là mạch dao động.

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

Thanh Long (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X