Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Bài 7 trang 107 sgk Vật Lí 12

Trả lời câu hỏi bài tập 7 trang 107 sách giáo khoa Vật lí lớp 12 : Sự thay đổi chu kì của dao động điện từ khi tăng số vòng dây của cuộn cảm.

Câu hỏi:

Nếu tăng số vòng dây của cuộn cảm thì chu kì của dao động điện từ sẽ thay đổi như thế nào?

A. Tăng.

B .Giảm.

C. Không đổi.

D. Không đủ cơ sở để trả lời.

Hướng dẫn giải

Chu kì dao động: T = 2π√LC

Đáp án trả lời câu hỏi 7 trang 107 sgk Vật lí lớp 12

Đáp án đúng là A.

* Giải thích:

Chu kì dao động: T = 2π√LC

=> Nếu tăng số vòng dây của cuộn cảm thì độ tự cảm L của cuộn dây tăng, do đó chu kì T sẽ tăng.

» Xem thêmBài 8 trang 107 sgk Vật lí 12

doctailieu.com
Tải về
15/08/2018    06:21 AM
15/08/2018    06:21 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu