Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Bài 7 trang 107 sgk Vật Lí 12

Trả lời câu hỏi bài tập 7 trang 107 sách giáo khoa Vật lí lớp 12 : Sự thay đổi chu kì của dao động điện từ khi tăng số vòng dây của cuộn cảm.

Câu hỏi:

Nếu tăng số vòng dây của cuộn cảm thì chu kì của dao động điện từ sẽ thay đổi như thế nào?

A. Tăng.

B .Giảm.

C. Không đổi.

D. Không đủ cơ sở để trả lời.

Hướng dẫn giải

Chu kì dao động: T = 2π√LC

Đáp án trả lời câu hỏi 7 trang 107 sgk Vật lí lớp 12

Đáp án đúng là A.

* Giải thích:

Chu kì dao động: T = 2π√LC

=> Nếu tăng số vòng dây của cuộn cảm thì độ tự cảm L của cuộn dây tăng, do đó chu kì T sẽ tăng.

» Xem thêmBài 8 trang 107 sgk Vật lí 12

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 7 trang 107 sgk Vật Lí 12 để xem ở dưới đây
Tải về
15/08/2018    06:21 AM
15/08/2018    06:21 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu