Bài 8 trang 107 sgk Vật lí 12

Hướng dẫn giải bài 8 trang 107 sách giáo khoa Vật lí lớp 12: Tính chu kì và tần số dao động riêng của một mạch dao động biết ...

Đề bài:

Tính chu kì và tần số dao động riêng của một mạch dao động, biết tụ điện trong  mạch có điện dung là 120pF và cuộn cảm có độ tự cảm là 3mH.

Hướng dẫn giải

+ Chu kì dao động riêng của mạch dao động:  Hướng dẫn giải bài 8 trang 107 sgk lý lớp 12

+ Tần số: f = 1/T

Đáp án bài tập 8 trang 107 sgk Vật lí lớp 12

L = 3mH = 3.10-3 H; C = 120pF = 120.10-12F

Đáp án bài 8 trang 107 sgk lý lớp 12

» Tham khảo thêm: Đáp án bài 7 trang 107 sgk Lí 12

Thanh Long (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X