Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Bài 8 trang 107 sgk Vật lí 12

Hướng dẫn giải bài 8 trang 107 sách giáo khoa Vật lí lớp 12: Tính chu kì và tần số dao động riêng của một mạch dao động biết ...

Đề bài:

Tính chu kì và tần số dao động riêng của một mạch dao động, biết tụ điện trong  mạch có điện dung là 120pF và cuộn cảm có độ tự cảm là 3mH.

Hướng dẫn giải

 

+ Chu kì dao động riêng của mạch dao động:  Hướng dẫn giải bài 8 trang 107 sgk lý lớp 12

+ Tần số: f = 1/T
 

Đáp án bài tập 8 trang 107 sgk Vật lí lớp 12

L = 3mH = 3.10-3 H; C = 120pF = 120.10-12F

Đáp án bài 8 trang 107 sgk lý lớp 12

» Tham khảo thêm: Đáp án bài 7 trang 107 sgk Lí 12

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 8 trang 107 sgk Vật lí 12 để xem ở dưới đây
Tải về
15/08/2018    10:44 AM
15/08/2018    10:44 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu