Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Bài 6 trang 107 SGK Vật lí 12

Trả lời câu hỏi bài 6 trang 107 sách giáo khoa Vật lí lớp 12 : Sự biến thiên của dòng điện I trong một mạch dao động lệch pha như thế nào ...

Đề bài:

Sự biến thiên của dòng điện I trong một mạch dao động lệch pha như thế nào so với sự biến thiên của điện tích q của một bản tụ điện?

A. i cùng pha với q

B. i ngược pha với q

C. i sớm pha so π/2 với q

D. i trễ pha so π/2 với q

Hướng dẫn giải

Sự biến thiên của điện tích và cường độ dòng điện trong mạch dao động:

 + Điện tích: q = q0.cos(ωt + φ)

 + Cường độ dòng điện: i = I0.cos(ωt + φ + π/2)

Đáp án câu hỏi 6 trang 107 SGK Vật lí lớp 12

Đáp án đúng: C. i sớm pha π/2 so với q

--------------------------------------------------------------------

Trên đây là hướng dẫn giải và đáp án câu hỏi 6 (trang 107 Vật lí 12), các em cũng có thể tham khảo thêm đáp án các bài tập khác môn Vật lí lớp 12 tại doctailieu.com.

doctailieu.com
Tải về
15/08/2018    04:12 AM
15/08/2018    04:12 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu