Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Bài 6 trang 107 SGK Vật lí 12

Trả lời câu hỏi bài 6 trang 107 sách giáo khoa Vật lí lớp 12 : Sự biến thiên của dòng điện I trong một mạch dao động lệch pha như thế nào ...

Đề bài:

Sự biến thiên của dòng điện I trong một mạch dao động lệch pha như thế nào so với sự biến thiên của điện tích q của một bản tụ điện?

A. i cùng pha với q

B. i ngược pha với q

C. i sớm pha so π/2 với q

D. i trễ pha so π/2 với q

Hướng dẫn giải

Sự biến thiên của điện tích và cường độ dòng điện trong mạch dao động:

 + Điện tích: q = q0.cos(ωt + φ)

 + Cường độ dòng điện: i = I0.cos(ωt + φ + π/2)

Đáp án câu hỏi 6 trang 107 SGK Vật lí lớp 12

Đáp án đúng: C. i sớm pha π/2 so với q

--------------------------------------------------------------------

Trên đây là hướng dẫn giải và đáp án câu hỏi 6 (trang 107 Vật lí 12), các em cũng có thể tham khảo thêm đáp án các bài tập khác môn Vật lí lớp 12 tại doctailieu.com.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 6 trang 107 SGK Vật lí 12 để xem ở dưới đây
Tải về
15/08/2018    04:12 AM
15/08/2018    04:12 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu