Giải bài 1 trang 180 sách giáo khoa lý lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 1 trang 180 SGK vật lý lớp 12
Mục lục nội dung

Đề bài

   Trong các câu sau câu nào đúng? câu nào sai?

1. Kích thước hạt nhân tỉ lệ với số nuclôn A.

2. Các hạt nhân đồng vị có cùng số prôtôn.

3. Các hạt nhân đồng vị có cùng số nuclôn.

4. Điện tích hạt nhân tỉ lệ với số prôtôn.

5. Một hạt nhân có khối lượng 1u thì sẽ có năng lượng tương ứng 931,5 MeV.

Trả lời

1 - S; 2 - Đ; 3 - S; 4 - Đ; 5 - Đ.

Thanh Long (Tổng hợp)

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X