Bài 3 trang 107 SGK Vật lí 12

Trả lời câu hỏi bài 3 trang 107 sách giáo khoa Vật lí lớp 12 : Viết công thức tính chu kỳ và tần số dao động riêng của mạch dao động.
Mục lục nội dung

Đề bài:

Viết công thức tính chu kỳ và tần số dao động riêng của mạch dao động?

Trả lời câu hỏi bài tập 3 trang 107 sgk Vật lí lớp 12

+ Chu kì dao động:   Đáp án bài 3 trang 107 sgk lý lớp 12 phần 1

+ Tần số dao động:  Đáp án bài 3 trang 107 sgk lý lớp 12 phần 2

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

Thanh Long (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X