Đáp án bài 136 trang 56 sách giáo khoa toán 6 tập 2

Xem cách làm và đáp án bài 136 trang 56 sgk toán 6 tập 2

Đề bài:

Đố: (Theo một bài toán của Xem Lôi-đơ (Sam Loyd): Trong hình vẽ cân đang ở vị trí thăng bằng. Đố em viên gạch nặng bao nhiêu kilôgam.

Câu hỏi bài 136 trang 56 sgk toán 6 tập 2
 

Đáp án:

Cân ở vị trí thăng bằng nên 3/4 kg ứng với

1 - 3/4 = 1/4 viên gạch.

Do đó viên gạch nặng:

Đáp án bài 136 trang 56 sgk toán 6 tập 2

Đáp số: 3kg

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 136 trang 56 sách giáo khoa toán 6 tập 2 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Yêu cầu giải đề