Bài 136 trang 56 SGK Toán 6 tập 2

Bài 136 trang 56 sgk Toán 6 tập 2 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 136 trang 56 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Lời giải bài 136 trang 56 sgk Toán 6 tập 2 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 chương 3 phần đại số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập tìm một số biết giá trị phân số của nó khác.

Đề bài 136 trang 56 SGK Toán 6 tập 2

Đố (Theo một bài toán của Xem Lôi – đơ (Sam Loyd)) : Trong hình 11, cân đang ở vị trí thăng bằng. Đố em viên gạch nặng bao nhiêu ki lô gam ?

Đề bài 136 trang 56 SGK Toán 6 tập 2

» Bài tập trước: Bài 135 trang 56 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 136 trang 56 sgk Toán 6 tập 2

Hướng dẫn cách làm​​​​​​​

Quy tắc: Muốn tìm một số biết \(\dfrac{m}{n}\) của nó bằng a, ta tính \(a:\dfrac{m}{n}\) \(\left( {m,n \in {N^*}} \right)\)

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 136 trang 56 SGK Toán 6 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Từ hình vẽ suy ra \( \displaystyle {1 \over 4}\) viên gạch bằng \( \displaystyle {3 \over 4}\)  kg.

Vậy viên gạch nặng :  \( \displaystyle {3 \over 4}:{1 \over 4} = 3\) (kg) 

» Bài tập tiếp theo: Bài 137 trang 57 SGK Toán 6 tập 2

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 136 trang 56 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top