Bài 137 trang 57 SGK Toán 6 tập 2

Bài 137 trang 57 sgk Toán 6 tập 2 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 137 trang 57 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2.

   Lời giải bài 137 trang 57 sgk Toán 6 tập 2 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 chương 3 phần đại số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập tìm tỉ số của hai số khác.

Đề bài 137 trang 57 SGK Toán 6 tập 2

Tìm tỉ số của: 

a) \(\dfrac{2}{3}\)m và 75cm ;                              b) \(\dfrac{3}{10}\)h và 20 phút.

» Bài tập trước: Bài 136 trang 57 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 137 trang 57 sgk Toán 6 tập 2

Hướng dẫn cách làm

Thương trong phép chia số a cho số b (b khác 0) gọi là tỉ số của a và b.

Tỉ số của a và b kí hiệu là a: b (cũng kí hiệu là \(\dfrac{a}{b}\) ).

Khái niệm tỉ số thường được dùng khi nói về thương của hai đại lượng (cùng loại và cùng đơn vị đo).

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 137 trang 57 SGK Toán 6 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Đưa hai số về cùng đơn vị đo.

a) \( \displaystyle 75cm = {{75} \over {100}}m = {3 \over 4}m\) , do đó tỉ số của \( \displaystyle \dfrac{2}{3}\)m và 75cm là:

\( \displaystyle {2 \over 3}:{3 \over 4} = {2 \over 3}.{4 \over 3} = {8 \over 9}\)

b) Ta có: \( \displaystyle \dfrac{3}{10}\)h = \( \displaystyle {3 \over {10}}.60\) phút = 18 phút

Suy ra: Tỉ số của \( \displaystyle \dfrac{3}{10}\)h và 20 phút là: \( \displaystyle 18:20 = {{18} \over {20}} = {9 \over {10}}\) 

» Bài tập tiếp theo: Bài 138 trang 58 SGK Toán 6 tập 2

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 137 trang 57 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top