Giải toán lớp 6: Đáp án bài 126 trang 54 sgk toán 6 tập 2

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 126 trang 54 sách giáo khoa toán 6

Đề bài:

Tìm một số, biết:

Câu hỏi bài 126 trang 54 sgk toán 6 tập 2
 

Đáp án:

Hướng dẫn: Muốn tìm một số biết m/n của nó bằng a, ta tính a : m/n

Gọi số cần tìm là x:

Đáp án bài 126 trang 54 sgk toán 6 tập 2
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải toán lớp 6: Đáp án bài 126 trang 54 sgk toán 6 tập 2 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu