Đáp án bài 127 trang 54 sách giáo khoa toán 6 tập 2

Xem cách làm và đáp án bài 127 trang 54 sgk toán 6 tập 2

Đề bài:

Biết rằng 13,32 . 7 = 93,24 và 93,24 : 3 = 31,08. Không cần làm phép tính, hãy:

a) Tìm một số, biết 3/7 của nó bằng 13,32

b) Tìm một số, biết 7/3 của nó bằng 31,08

Đáp án:

Gọi số phải tìm là x:

Đáp án bài 127 trang 54 sgk toán 6 tập 2
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 127 trang 54 sách giáo khoa toán 6 tập 2 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu