Bài 127 trang 54 SGK Toán 6 tập 2

Bài 127 trang 54 sgk Toán 6 tập 2 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 127 trang 54 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Lời giải bài 127 trang 54 sgk Toán 6 tập 2 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 chương 3 phần đại số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập tìm một số biết giá trị phân số của nó khác.

Đề bài 127 trang 54 SGK Toán 6 tập 2

Biết rằng 13,32 . 7 = 93,24 và 93,24 : 3 = 31,08. Không cần làm phép tính, hãy :

a) Tìm một số, biết \(\dfrac{3}{7}\) của nó bằng 13,32 ;

b) Tìm một số, biết \(\dfrac{7}{3}\) của nó bằng 31,08. 

» Bài tập trước: Bài 126 trang 54 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 127 trang 54 sgk Toán 6 tập 2

Hướng dẫn cách làm

Quy tắc: Muốn tìm một số biết \(\dfrac{m}{n}\) của nó bằng a, ta tính \(a:\dfrac{m}{n}\) \(\left( {m,n \in {N^*}} \right)\) 

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 127 trang 54 SGK Toán 6 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Cách 1

a) \(\dfrac{3}{7}\) của nó bằng 13,32 nên ta có số đó là: \(13,32:\dfrac{3}{7} = 13,32.\dfrac{7}{3}\)\( = \left( {13,32.7} \right):3 = 93,24:3=31,08\) 

b) Từ đề bài \(93,24:3=31,08\) nên \(31,08.3=93,24\); \(13,32.7=93,24\) nên \(93,24:7=13,32\).

Ta có: \(\dfrac{7}{3}\) của nó bằng 31,08 nên ta có số đó là: \(31,08:\dfrac{7}{3} = 31,08.\dfrac{3}{7}\)\( = \left( {31,08.3} \right):7 = 93,24:7 =13,32\) 

Cách 2

Gọi số cần tìm là \(x\), ta có:

a) Biết \(\dfrac{3}{7}\) của \(x\) bằng \(13,32\) vậy \(\bf x = 31,08\)

b) Biết \(\dfrac{7}{3}\) của \(x\) bằng \(31,08\) vậy \(\bf x = 13,32\)

Giải thích chi tiết:

a)  \(\dfrac{3}{7}\) của \(x\) bằng \(13,32\) vậy \(x\) bằng:

\(13,32 : \dfrac{3}{7} = 13,32 . \dfrac{7}{3} = (13,32 . 7) : 3 = \bf 31,08\)

b)  \(\dfrac{7}{3}\) của \(x\) bằng \(31,08\)  vậy \(x\) bằng:

\(31,08 : \dfrac{7}{3} = 31,08 . \dfrac{3}{7} = (31,08 . 3) : 7 = 93,24 : 7 = \bf 13,32\)

» Bài tập tiếp theo: Bài 128 trang 55 SGK Toán 6 tập 2

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 127 trang 54 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top