Bài 127 trang 54 SGK Toán 6 tập 2

Bài 127 trang 54 sgk Toán 6 tập 2 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 127 trang 54 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Lời giải bài 127 trang 54 sgk Toán 6 tập 2 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 chương 3 phần đại số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập tìm một số biết giá trị phân số của nó khác.

Đề bài 127 trang 54 SGK Toán 6 tập 2

Biết rằng 13,32 . 7 = 93,24 và 93,24 : 3 = 31,08. Không cần làm phép tính, hãy :

a) Tìm một số, biết \(\dfrac{3}{7}\) của nó bằng 13,32 ;

b) Tìm một số, biết \(\dfrac{7}{3}\) của nó bằng 31,08. 

» Bài tập trước: Bài 126 trang 54 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 127 trang 54 sgk Toán 6 tập 2

Hướng dẫn cách làm

Quy tắc: Muốn tìm một số biết \(\dfrac{m}{n}\) của nó bằng a, ta tính \(a:\dfrac{m}{n}\) \(\left( {m,n \in {N^*}} \right)\) 

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 127 trang 54 SGK Toán 6 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Cách 1

a) \(\dfrac{3}{7}\) của nó bằng 13,32 nên ta có số đó là: \(13,32:\dfrac{3}{7} = 13,32.\dfrac{7}{3}\)\( = \left( {13,32.7} \right):3 = 93,24:3=31,08\) 

b) Từ đề bài \(93,24:3=31,08\) nên \(31,08.3=93,24\); \(13,32.7=93,24\) nên \(93,24:7=13,32\).

Ta có: \(\dfrac{7}{3}\) của nó bằng 31,08 nên ta có số đó là: \(31,08:\dfrac{7}{3} = 31,08.\dfrac{3}{7}\)\( = \left( {31,08.3} \right):7 = 93,24:7 =13,32\) 

Cách 2

Gọi số cần tìm là \(x\), ta có:

a) Biết \(\dfrac{3}{7}\) của \(x\) bằng \(13,32\) vậy \(\bf x = 31,08\)

b) Biết \(\dfrac{7}{3}\) của \(x\) bằng \(31,08\) vậy \(\bf x = 13,32\)

Giải thích chi tiết:

a)  \(\dfrac{3}{7}\) của \(x\) bằng \(13,32\) vậy \(x\) bằng:

\(13,32 : \dfrac{3}{7} = 13,32 . \dfrac{7}{3} = (13,32 . 7) : 3 = \bf 31,08\)

b)  \(\dfrac{7}{3}\) của \(x\) bằng \(31,08\)  vậy \(x\) bằng:

\(31,08 : \dfrac{7}{3} = 31,08 . \dfrac{3}{7} = (31,08 . 3) : 7 = 93,24 : 7 = \bf 13,32\)

» Bài tập tiếp theo: Bài 128 trang 55 SGK Toán 6 tập 2

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 127 trang 54 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu