Giải bài 135 trang 56 sgk toán 6 tập 2

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 135 trang 56 sách giáo khoa toán lớp 6

Đề bài:

Một xí nghiệp đã thực hiện 5/9 kế hoạch, còn phải làm tiếp 560 sản phẩm nữa mới hoàn thành kế hoạch. Tính số sản phẩm xí nghiệp được giao theo kế hoạch.

Đáp án:

Phân tích đề

- đã thực hiện 5/9 kế hoạch => còn 1 - 5/9 = 4/9 kế hoạch chưa thực hiện <=> 560 sản phẩm

Lời giải:

560 sản phẩm tương ứng với:

kế hoạch

Vậy số sản phẩm xí nghiệp được giao theo kế hoạch là:

sản phẩm

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 135 trang 56 sgk toán 6 tập 2 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Yêu cầu giải đề