Giải toán lớp 6: Đáp án bài 130 trang 55 sgk toán 6 tập 2

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 130 trang 55 sách giáo khoa toán 6

Đề bài:

Đố: Đố em tìm được một số mà một nửa số đó thì bằng 1/3?

Đáp án:

Phân tích đề

Một nửa tức là bằng 50% = 1/2

Khi đó bài toán trở thành: Tìm một số, biết 50% (hay 1/2) của số đó bằng 1/3

Lời giải:

Gọi số cần tìm là x, khi đó:

Đáp án bài 130 trang 55 sgk toán 6 tập 2

Vậy số cần tìm là:

số cần tìm

(Hoặc có thể diễn đạt theo cách: Vì một nửa của số đó bằng 1/3 nên số đó sẽ bằng 2 lần của 1/3 tức là bằng 2 . 1/3 = 2/3)

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải toán lớp 6: Đáp án bài 130 trang 55 sgk toán 6 tập 2 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu