Bài 130 trang 55 SGK Toán 6 tập 2

Bài 130 trang 55 sgk Toán 6 tập 2 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 130 trang 55 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2.

   Bạn tìm tài liệu hướng dẫn giải bài 130 trang 55 SGK Toán 6 tập 2? không cần tìm nữa...

Những nội dung dưới đây không chỉ giúp bạn biết được cách làm, tham khảo đáp án... mà còn hỗ trợ bạn ôn tập để nắm vững các kiến thức toán 6 chương 3 phần đại số đã được học trên lớp

Xem chi tiết...

Đề bài 130 trang 55 SGK Toán 6 tập 2

Đố : Đố em tìm được một số mà một nửa số đó bằng \(\dfrac{1}{3}\) ?

» Bài tập trước: Bài 129 trang 55 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 130 trang 55 sgk Toán 6 tập 2

Hướng dẫn cách làm

Một nửa tức là bằng 50% = 1/2

Khi đó bài toán trở thành: Tìm một số, biết 50% (hay 1/2) của số đó bằng 1/3

Quy tắc: Muốn tìm một số biết \(\dfrac{m}{n}\) của nó bằng a, ta tính \(a:\dfrac{m}{n}\) \(\left( {m,n \in {N^*}} \right)\) 

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 130 trang 55 SGK Toán 6 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Cách 1

Gọi số cần tìm là \(x\)

Một nửa của \(x\) bằng \(\dfrac{1}{3}\) vậy \(x\) bằng:

\(\dfrac{1}{3} : \dfrac{1}{2} = \dfrac{2}{3}\)

Vậy số cần tìm là \(\dfrac{2}{3}\)

(Hoặc có thể lí luận như sau: Vì một nửa của số đó là \(\dfrac{1}{3}\) nên số đó bằng \(\dfrac{1}{3} . 2 = \dfrac{2}{3}\))

Cách 2

Một nửa số đó bằng \(\dfrac{1}{3}\) thì số đó bằng \(\dfrac{1}{3}:\dfrac{1}{2} = \dfrac{1}{3}.2 = \dfrac{2}{3}\)

» Bài tập tiếp theo: Bài 131 trang 55 SGK Toán 6 tập 2

Hướng dẫn giải Bài 130 sgk Toán 6 tập 2 trang 55

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 130 trang 55 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top