Giải bài 128 trang 55 sgk toán 6 tập 2

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 128 trang 55 sách giáo khoa toán lớp 6

Đề bài:

 Trong đậu đen nấu chín, tỉ lệ chất đạm chiếm 24%. Tính số kilôgam đậu đen đã nấu chín để có 1,2 kg chất đạm.

Đáp án:

Phân tích đề: Bài toán có thể hiểu là: tìm một số biết 24% của nó bằng 1,2 kg.

Số kilôgam đậu đen đã nấu chín là:

Đáp án bài 128 trang 55 sgk toán 6 tập 2

Đáp số: 5 kg

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 128 trang 55 sgk toán 6 tập 2 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu