Bài 133 trang 51 SGK Toán 6 tập 1

Bài 133 trang 51 sgk Toán 6 tập 1 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 133 trang 51 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Lời giải bài 133 trang 51 sgk Toán 6 tập 1 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 bài 15 chương 1 phần đại số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập phân tích một số ra thừa số nguyên tố khác.

Đề bài 133 trang 51 SGK Toán 6 tập 1

a) Phân tích số \(111\) ra thừa số nguyên tố rồi tìm tập hợp các ước của \(111\).

b) Thay dấu * bởi chữ số thích hợp: \(\overline{**} . * = 111 \)

» Bài tập trước: Bài 132 trang 50 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 133 trang 51 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn cách làm

Phân tích số \(111\) ra thừa số nguyên tố để ước của \(111\), từ kết quả câu a) ta suy ra số cần tìm ở câu b)

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 133 trang 51 SGK Toán 6 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

a) Ta có: \(111 = 3 . 37\). Do đó \(Ư(37) = \left\{ 1; \, 3; \, 37; \, 111 \right\}\)

b) Từ đề bài ta suy ra \(\overline{**}\) và * là các ước của \(111\). Mà \(\overline{**}\)  là số có hai chữ số nên \(\overline{**}\) là \(37\).

\(\Rightarrow * = 111 : 37 = 3\)

» Bài tập tiếp theo: Bài 134 trang 53 SGK Toán 6 tập 1

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 133 trang 51 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top