Bài 132 trang 50 SGK Toán 6 tập 1

Bài 132 trang 50 sgk Toán 6 tập 1 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 132 trang 50 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1.

   Bạn tìm tài liệu hướng dẫn giải bài 132 trang 50 SGK Toán 6 tập 1? không cần tìm nữa...

Những nội dung dưới đây không chỉ giúp bạn biết được cách làm, tham khảo đáp án... mà còn hỗ trợ bạn ôn tập để nắm vững các kiến thức toán 6 bài 15 chương 1 phần đại số đã được học trên lớp

Xem chi tiết!

Đề bài 132 trang 50 SGK Toán 6 tập 1

Tâm có \(28\) viên bi. Tâm muốn xếp số bi đó vào túi sao cho số bi ở các túi đều bằng nhau. Hỏi Tâm có thể xếp \(28\) viên bi đó vào mấy túi ? (kể cả trường hợp xếp vào một túi).

» Bài tập trước: Bài 131 trang 50 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 132 trang 50 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn cách làm

Bài toán thực chất là ta đi tìm ước của 28 là ra được số túi cần tìm

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 132 trang 50 SGK Toán 6 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Vì số bi ở các túi bằng nhau nên số túi phải là ước của \(28\)

Ta có \(28 = 2^2. 7\)

Suy ra tập hợp các ước của \(28\)\(\left\{1; 2; 4; 7; 14; 28\right\}\).

Vậy số túi có thể là: \(1, 2, 4, 7, 14, 28\).

(Giải thích: ví dụ có \(3\) túi thì \(28\) viên bi chia đều cho \(3\) túi đó mỗi túi có \(9\) viên bi và thừa \(1\) không cho được vào túi nào, nếu cho vào bất kì túi nào thì số bi trong các túi đều không bằng nhau. Do đó để số bi trong mỗi túi bằng nhau thì \(28\) chia hết cho tổng số túi, hay số túi là ước của \(28\)).

» Bài tập tiếp theo: Bài 133 trang 51 SGK Toán 6 tập 1

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 132 trang 50 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top