Bài 115 trang 51 SGK Toán 6 tập 2

Bài 115 trang 51 sgk Toán 6 tập 2 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 115 trang 51 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Lời giải bài 115 trang 51 sgk Toán 6 tập 2 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 chương 3 phần đại số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập tìm giá trị phân số của một số cho trước khác.

Đề bài 115 trang 51 SGK Toán 6 tập 2

a) \( \displaystyle {2 \over 3}\) của 8,7 ;                           b) \( \displaystyle {2 \over 7}\) của \( \displaystyle {-11 \over 6}\) ;

c) \( \displaystyle 2{1 \over 3}\) của 5,1 ;                        d) \( \displaystyle 2{7 \over {11}}\) của \( \displaystyle 6{3 \over 5}\)

» Bài tập trước: Bài 114 trang 50 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 115 trang 51 sgk Toán 6 tập 2

Hướng dẫn cách làm

Muốn tìm \(\dfrac{m}{n}\) của số b cho trước, ta tính \(b.\dfrac{m}{n}\), \(\left( {m,n \in N,n \ne 0} \right)\) 

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 115 trang 51 SGK Toán 6 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

a) \( \displaystyle {2 \over 3}\) của 8, 7 là: 

\( \displaystyle {2 \over 3}.8,7 = {2 \over 3}.{{87} \over {10}} = {{58} \over {10}} = 5,8\)

b) \( \displaystyle {2 \over 7}\) của \( \displaystyle {-11 \over 6}\) là:

\( \displaystyle {2 \over 7}.{{ - 11} \over 6} = {{ - 11} \over {21}}\)

c) \( \displaystyle 2{1 \over 3}\) của 5,1 là: 

\( \displaystyle 2{1 \over 3}.{{51} \over {10}} = {7 \over 3}.{{51} \over {10}} = {{119} \over {10}} = 11,9\)

d) \( \displaystyle 2{7 \over {11}}\) của \( \displaystyle 6{3 \over 5}\) là:

\( \displaystyle 2{7 \over {11}}.6{3 \over 5} = {{29} \over {11}}.{{33} \over 5} = {{29.3} \over 5} = {{87} \over 5}\)

» Bài tập tiếp theo: Bài 116 trang 51 SGK Toán 6 tập 2

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 115 trang 51 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top