Bài 113 trang 50 SGK Toán 6 tập 2

Bài 113 trang 50 sgk Toán 6 tập 2 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 113 trang 50 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2.

   Bạn tìm tài liệu hướng dẫn giải bài 113 trang 50 SGK Toán 6 tập 2? không cần tìm nữa...

Những nội dung dưới đây không chỉ giúp bạn biết được cách làm, tham khảo đáp án... mà còn hỗ trợ bạn ôn tập để nắm vững các kiến thức toán 6 chương 3 phần đại số đã được học trên lớp

Xem chi tiết...

Đề bài 113 trang 50 SGK Toán 6 tập 2

Hãy kiểm tra các phép nhân sau đây rồi sử dụng kết quả của các phép nhân này để điền số thích hợp vào ô trống mà không cần tính toán:

a) \(39 . 47 = 1833; \)

b) \(15,6 . 7,02 = 109,512;\)

c) \(1833 . 3,1 = 5682,3; \)

d) \(109,512 . 5,2 = 569,4624.\)

\((3,1 . 47) . 39 =\square\)

\((15,6 . 5,2) . 7,02 =\square\)

\(5682,3  : (3,1 . 47) =\square\)

» Bài tập trước: Bài 112 trang 49 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 113 trang 50 sgk Toán 6 tập 2

Hướng dẫn cách làm

Sử dụng tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép nhân để tìm ra đáp án.

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 113 trang 50 SGK Toán 6 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Cách 1

+) \((3,1 . 47) . 39 = 3,1 . (47 . 39)\) \(= 3,1 . 1833\) (theo câu a)

\(= 5682,3\) (theo câu c)

Vậy từ  câu a) và c) suy ra: \((3,1 . 47) . 39 = 5682,3.\)

+) \((15,6 . 5,2) . 7,02\) \(= (15,6 . 7,02) .5,2\)

\(=  109,512 . 5,2\) (theo câu b)

\(=  569,4624\) (theo câu d)

Vậy từ câu b) và d) suy ra: \((15,6 . 5,2) . 7,02\) \(= 569,4624.\)

+) \(5682,3  : (3,1 . 47)\) \(= (5682,3 : 3,1)  : 47\)

\(= 1833 : 47\) (theo câu c)

\(= 49\) (theo câu a)

Vậy từ a) và c) suy ra: \(5682,3: (3,1 . 47) = 39\) 

Cách 2

Ta thấy các tích trên đều có kết quả đúng

\((3,1 . 47) . 39= 3,1 . (47 . 39) = 5682,3\) (áp dụng kết quả ý \(a)\) và ý \(c)\))

\((15,6 . 5,2) . 7,02= (15,6 . 7,02) . 5,2 = 569,4624\) (áp dụng kết quả ý \(b)\) và ý \(d)\))

\(5682,3 : (3,1 . 47) = (5682,3 : 3,1) : 47 = 39\) (áp dụng kết quả ý \(c) \) và ý \(a)\))

Hướng dẫn giải Bài 113 sgk Toán 6 tập 2 trang 50

» Bài tập tiếp theo: Bài 114 trang 50 SGK Toán 6 tập 2

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 113 trang 50 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top