Giải bài 113 trang 50 sgk toán 6 tập 2

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 113 trang 50 sách giáo khoa toán lớp 6

Đề bài:

Hãy kiểm tra các phép nhân sau đây rồi sử dụng kết quả của các phép tính này để điền số thích hợp vào ô trống mà không cần tính toán:

Câu hỏi bài 113 trang 50 sgk toán 6 tập 2
 

Đáp án:

- Các phép nhân đều cho kết quả đúng.

- Ta có:

(3,1 . 47) . 39 = 3,1 .(47 . 39) (tính chất kết hợp)

  = 3,1 .1833 (theo a)

  = 5682,3 (theo c)

(15,6 . 5,2) . 7,02 = (15,6 . 7,02) . 5,2 (Tính chất giao hoán và kết hợp)

  = 109,512 . 5,2 (theo b)

  = 569,4624 (theo d)

5682,3 : (3,1 . 47) = (5682,3 : 3,1) : 47

  = 1833 : 47 (suy từ c) = 39 (suy từ a)

Vì vậy ta có thể điền các số thích hợp vào ô trống mà không cần tính toán.

Đáp án bài 113 trang 50 sgk toán 6 tập 2
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 113 trang 50 sgk toán 6 tập 2 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu