Bài 1 trang 5 SGK Toán 8 tập 2

Bài 1 trang 5 sgk Toán 8 tập 2 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 1 trang 5 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 2.

Bạn tìm tài liệu hướng dẫn giải bài 1 trang 5 SGK Toán 8 tập 2? không cần tìm nữa...

Những nội dung dưới đây không chỉ giúp bạn biết được cách làm, tham khảo đáp án... mà còn hỗ trợ bạn ôn tập để nắm vững các kiến thức Toán 8 chương 3 phần đại số đã được học trên lớp về Mở đầu về phương trình

Xem chi tiết!

Đề bài 1 trang 5 SGK Toán 8 tập 2

Câu 1

Hãy cho ví dụ về:

a) Phương trình với ẩn \(y\)

b) Phương trình với ẩn \(u\)

Câu 2

Khi \(x=6\), tính giá trị mỗi vế của phương trình:

\(2x+5=3(x-1)+2\)

Câu 3

Cho phương trình \(2(x+2)-7=3-x\)

a) \(x=-2\) có thỏa mãn phương trình không?

b) \(x=2\) có là một nghiệm của phương trình không?

Câu 4

Hãy điền vào chỗ trống (…):

a) Phương trình \(x = 2\) có tập nghiệm là \(S = …\)

b) Phương trình vô nghiệm có tập nghiệm là \(S = …\)

Giải bài 1 trang 5 sgk Toán 8 tập 2

Hướng dẫn cách làm

Câu 1: Phương trình với ẩn \(x\) có dạng \(A(x) = B(x)\), trong đó vế trái \(A(x)\) và vế phải \(B(x)\) là hai biểu thức của cùng một biến \(x\).

Câu 2: Lần lượt thay \(x=6\) vào vế trái và vế phải của phương trình đã cho.

Câu 3: 

Muốn kiểm tra xem \(x=x_o\)có là nghiệm của phương trình không ta thực hiện các bước sau:

Bước 1: Lần lượt thay các giá trị của \(x=x_o\) vào vế trái và vế phải của phương trình.

Bước 2: So sánh kết quả hai vế.

Bước 3: Kết luận

- Nếu kết quả hai vế bằng nhau thì \(x_o\) là nghiệm của phương trình đã cho.

- Nếu kết quả hai vế khác nhau thì \(x_o\) không là nghiệm của phương trình đã cho.

Câu 4:

a) Phương trình \(x = m\) (với \(m\) là một số nào đó) có nghiệm duy nhất là \(m\).

b) Phương trình vô nghiệm có tập nghiệm là rỗng. Kí hiệu: \(S = \phi \)

Bài giải chi tiết

Câu 1:

a) Phương trình với ẩn \(y\) là: \(15y + 1=0\)

b) Phương trình với ẩn \(u\) là: \(2u - 11=u\)

Câu 2:

Thay \(x=6\) vào vế trái của phương trình ta được:

\(2.6+5=12+5=17\)

Thay \(x=6\)vào vế phải của phương trình ta được:

\(3.(6-1)+2=15+2=17\)

Nhận xét: Khi thay \(x=6\) vào hai vế của phương trình thì kết quả hai vế đều bằng \(17\)

Câu 3:

\(2(x+2)-7=3-x      (1)\)

a) Thay \(x=-2\) vào vế trái của phương trình (1) ta được:

\(2.(-2+2)-7=2.0-7=-7\)

Thay \(x=-2\) vào vế phải của phương trình (1) ta được:

\(3-(-2)=3+2=5\)

Ta thấy kết quả vế trái khác vế phải nên \(x=-2\) không là nghiệm của phương trình (1).

b) Thay \(x=2\) vào vế trái của phương trình (1) ta được:

\(2.(2+2)-7=2.4-7=1\)

Thay \(x=2\) vào vế phải của phương trình (1) ta được:

\(3-2=1\)

Ta thấy kết quả vế trái bằng vế phải nên \(x=2\) là nghiệm của phương trình (1).

Câu 4:

a) Phương trình \(x = 2\) có tập nghiệm là \(S = \{2\}\)

b) Phương trình vô nghiệm có tập nghiệm là \(S = \phi \)

» Bài tiếp theo: Bài 1 trang 6 SGK Toán 8 tập 2

Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 1 trang 5 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 8 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

Thanh Long (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

X