Bài 2 trang 8 SGK Toán 8 tập 2

Bài 2 trang 8 sgk Toán 8 tập 2 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 2 trang 8 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 2 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

Lời giải bài 2 trang 8 sgk Toán 8 tập 2 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức Toán 8 bài 2 chương 3 phần đại số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập về phương trình bậc nhất một ẩn khác.

Đề bài 2 trang 8 SGK Toán 8 tập 2

Câu 1

Giải các phương trình:

a) \(x - 4 = 0\)

b) \(\dfrac{3}{4} + x = 0\)

c) \(0,5 – x = 0\)

Câu 2

Giải các phương trình :

a) \(\dfrac{x}{2} =  - 1\)

b) \(0,1x=1,5\)

c) \(-2,5x=10\)

Câu 3

Giải phương trình: \(-0,5x + 2,4 = 0.\)

Giải bài 2 trang 8 sgk Toán 8 tập 2

Hướng dẫn cách làm

Câu 1: Trong một phương trình, ta có thể chuyển một hạng tử từ vế này sang vế kia và đổi dấu hạng tử đó.

Câu 2:

Sử dụng

a) Quy tắc chuyển vế

Trong một phương trình ta có thể chuyển một hạng tử từ vế này sang vế kia và đổi dấu hạng tử đó.

b) Quy tắc nhân với một số

Trong một phương trình, ta có thể nhân (hoặc chia) cả hai vế với cùng một số khác \(0\).

Câu 3:

Phương trình \(ax+b=0\) (với \(a\ne0\) được giải như sau:

\(ax + b = 0 \Leftrightarrow  ax = -b  \Leftrightarrow  x = \dfrac{-b}{a}\)

Vậy phương trình có một nghiệm duy nhất  \(x =   \dfrac{-b}{a} \)

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 2 trang 8 SGK Toán 8 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Giải câu 1

a) \(x - 4 = 0\)

\(⇔ x = 0 + 4\) (chuyển vế \(-4\) từ VT sang VP)

\(⇔ x = 4\)

Vậy phương trình có một nghiệm duy nhất \(x = 4\).

b) \(\dfrac{3}{4} + x = 0\)

\(⇔ x = 0-\dfrac{3}{4}\) (chuyển vế  \(\dfrac{3}{4}\) từ VT sang VP)

\(⇔ x = -\dfrac{3}{4}\)

Vậy phương trình có một nghiệm duy nhất \(x=-\dfrac{3}{4}\)

c) \(0,5 - x = 0\)

\(⇔ 0,5-0=x\) (chuyển \(-x\) từ VT sang VP, \(0\) từ VP sang VT)

\(⇔ x = 0,5\)

Vậy phương trình có một nghiệm duy nhất \(x = 0,5\).

Trong đó: VT là vế trái

VP là vế phải.

Giải câu 2

\(\eqalign{ & a)\,\,{x \over 2} = - 1 \cr & \Leftrightarrow x = \left( { - 1} \right).2 \cr & \Leftrightarrow x = - 2 \cr} \)

Vậy phương trình có nghiệm \(x=-2\)

\(\eqalign{ & b)\,\,0,1x = 1,5 \cr & \Leftrightarrow x = 1,5:0,1 \cr & \Leftrightarrow x = 15 \cr}\)

Vậy phương trình có nghiệm \(x=15\).

\(\eqalign{ & c)\,\, - 2,5x = 10 \cr & \Leftrightarrow x = 10:\left( { - 2,5} \right) \cr & \Leftrightarrow x = - 4 \cr} \)

Vậy phương trình có nghiệm \(x=-4\).

Giải câu 3

\(- 0,5x + 2,4 = 0\)

\(⇔ -0,5x = -2,4\)

\(⇔ x = \dfrac{{ - 2,4}}{{ - 0,5}}\)

\(⇔ x = 4,8\)

Vậy phương trình có một nghiệm duy nhất \(x = 4,8\)

Giải bài tập khác

Xem thêm hướng dẫn giải các bài tập tiếp theo

  • Bài 6 trang 9 sgk Toán 8 tập 2
  • Bài 7 trang 9 sgk Toán 8 tập 2

Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 2 trang 8 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 8 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

Thanh Long (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

X