Bài 5 trang 7 SGK Toán 8 tập 2

Bài 5 trang 7 sgk Toán 8 tập 2 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 5 trang 7 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 2 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Lời giải bài 5 trang 7 sgk Toán 8 tập 2 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức Toán 8 bài 1 chương 3 phần đại số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập về phương trình khác.

Đề bài 5 trang 7 SGK Toán 8 tập 2

Hai phương trình \(x = 0\) và  \(x(x - 1) = 0\) có tương đương không? Vì sao?

» Bài tập trướcBài 4 trang 7 sgk Toán 8 tập 2

Giải bài 5 trang 7 sgk Toán 8 tập 2

Hướng dẫn cách làm

Áp dụng định nghĩa: Hai phương trình tương đương nếu chúng có cùng một tập nghiệm.

Bước 1:  Ta tìm tập nghiệm của hai phương trình \(x = 0\) và \(x(x - 1) = 0\)

Giả sử phương trình \(x=0\) có tập nghiệm là \(S_1\); phương trình \(x(x - 1) = 0\) có tập nghiệm \(S_2\)

Bước 2: So sánh \(S_1\)\(S_2\)

Bước 3: Kết luận

- Nếu \(S_1=S_2\) thì hai phương trình tương đương.

- Nếu \(S_1\ne S_2\) thì hai phương trình không tương đương.

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 5 trang 7 SGK Toán 8 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Cách làm 1

Phương trình \(x = 0\)có tập nghiệm \({S_1} = {\rm{\{ }}0\}\)

Xét phương trình \(x(x - 1) = 0\)

Ta có một tích bằng \(0\) khi một trong hai thừa số bằng \(0\) tức là:

\(x(x - 1) = 0\) khi \(x = 0\) hoặc  \(x=1\)

Vậy phương trình \(x(x - 1) = 0\) có tập nghiệm \({S_2} = {\rm{\{ }}0;1\}\)

\({S_1} \ne {S_2}\) nên hai phương trình không tương đương.

Cách làm 2

- Phương trình \(x = 0\) có tập nghiệm \(S_1 = {0}.\)

- Xét phương trình \(x(x - 1) = 0\). Vì một tích bằng \(0\) khi một trong hai thừa số bằng \(0\) tức là:

\(x(x-1)=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l} x = 0\\ x - 1= 0\end{array} \right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = 0\\ x = 1\end{array} \right. \)

Nên phương trình này có tập nghiệm \(S_2 = {0; 1}.\)

\(S_1 ≠ S_2\) nên hai phương trình không tương đương.

Giải bài tập khác

Xem thêm hướng dẫn giải các bài tập tiếp theo

giải bài 5 sgk Toán 8 tập 2 trang 7

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 5 trang 7 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 8 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 5 trang 7 SGK Toán 8 tập 2 để xem ở dưới đây
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu