Địa Lí Tự Nhiên

Hướng dẫn làm bài Địa Lí Tự Nhiên

Bài 2: Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổBài 3: Thực hành: Vẽ lược đồ Việt NamBài 4: Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổBài 5: Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ (tiếp theo)Bài 6-7: Đất nước nhiều đồi núiBài 8: Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biểnBài 9: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùaBài 10: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (tiếp theo)Bài 11: Thiên nhiên phân hóa đa dạngBài 12: Thiên nhiên phân hóa đa dạng (tiếp theo)Bài 13: Thực hành: đọc bản đồ địa hình, điền vào lược đồ trống một số dãy núi và đỉnh núiBài 14: Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiênBài 15: Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai