Bài 11: Thiên nhiên phân hóa đa dạng

Bài 1 trang 18 Tập bản đồ Địa lí 12

Bài 1 trang 18 Tập bản đồ Địa lí 12

Giải bài 1 trang 18 Tập bản đồ Địa lí lớp 12, Dựa vào nội dung trong SGK Địa lí 12 và các kiến thức đã học, em hãy đánh dấu × vào ô trống ý em cho là đúng nhất