Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh tỉnh Thái Nguyên 2023

Xuất bản: 06/06/2023 - Cập nhật: 07/06/2023 - Tác giả:

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Thái Nguyên năm học 2023 - 2024 chi tiết cùng tuyển tập đề thi vào 10 môn Anh Thái Nguyên các năm.

Cập nhật Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh tỉnh Thái Nguyên năm học 2022 - 2023 nhanh nhất cùng đáp án chi tiết. Mời các bạn xem ngay dưới đây.

Đề thi vào lớp 10 môn Anh tỉnh Thái Nguyên 2023

Đề thi và đáp án môn Anh kỳ thi vào lớp 10 năm 2023 tại tỉnh Thái Nguyên sẽ được Đọc Tài Liệu cập nhật ngay khi môn thi kết thúc. Tham khảo đề thi và đáp án môn Anh Thái Nguyên các năm trước bên dưới:
Đáp án mã 401

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1C11B21A31C
2C12A22B32B
3D13B23A33D
4B14A24D34D
5D15C25C35A
6C16C26B36D
7B17C27C37D
8B18B28A38C
9B19D29A39B
10A20A30A40D

Đáp án mã 402

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1A11C21C31D
2C12B22A32D
3C13B23B33C
4A14B24D34C
5C15B25B35D
6C16C26A36D
7B17A27B37A
8A18D28C38B
9A19D29B39A
10D20D30A40D

Đáp án mã 403

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1A11A21B31C
2D12B22A32A
3D13D23D33C
4B14D24C34C
5D15C25B35A
6B16C26B36C
7A17D27B37A
8C18C28D38B
9C19B29A39D
10B20D30A40A

Đáp án mã 404

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1D11B21A31B
2B12D22C32A
3B13B23C33A
4C14A24B34B
5C15D25C35C
6A16B26B36A
7C17B27C37D
8D18D28D38A
9D19D29A39D
10C20A30C40A

Xem thêm thông tin:

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Thái Nguyên 2022

(ĐÁP ÁN TRONG HÌNH LÀ ĐÁP ÁN CỦA THÍ SINH)

Mã đề thi 102

đề thi vào lớp 10 môn Anh tỉnh Thái Nguyên 2022 mã 102 ảnh 1
đề thi vào lớp 10 môn Anh tỉnh Thái Nguyên 2022 mã 102 ảnh 2
đề thi vào lớp 10 môn Anh tỉnh Thái Nguyên 2022 mã 102 ảnh 3
đề thi vào lớp 10 môn Anh tỉnh Thái Nguyên 2022 mã 102 ảnh 4

Mã đề thi 103

Đề thi vào lớp 10 môn Anh tỉnh Thái Nguyên 2022 trang 1
Đề thi vào lớp 10 môn Anh tỉnh Thái Nguyên 2022 trang 2
Đề thi vào lớp 10 môn Anh tỉnh Thái Nguyên 2022 trang 3
Đề thi vào lớp 10 môn Anh tỉnh Thái Nguyên 2022 trang 4

Đáp án mã 101

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1C11B21D31A
2A12C22A32D
3C13B23A33C
4C14B24A34C
5C15C25D35A
6D16D26C36B
7D17D27C37A
8B18B28A38B
9A19A29A39D
10B20D30A40D

Đáp án mã 102

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1B11D21D31B
2B12C22D32D
3D13A23C33C
4A14B24D34C
5A15C25C35A
6A16B26C36B
7B17A27A37A
8A18D28C38B
9D19A29A39D
10B20C30A40D

Đáp án mã 103

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1A11A21C31A
2B12C22D32D
3D13C23C33C
4C14D24B34C
5C15C25A35B
6B16B26D36A
7A17C27A37C
8B18B28A38D
9B19D29B39A
10A20B30D40D

Đáp án mã đề 104

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1B11C21C31A
2A12A22B32S
3D13B23B33C
4A14C24B34A
5A15C25A35A
6C16D26D36B
7C17B27D37A
8D18C28A38B
9C19B29A39D
10A20D30D40D

  Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Thái Nguyên năm 2021

  Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh tỉnh Thái Nguyên 2021 ảnh 1
  Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh tỉnh Thái Nguyên 2021 ảnh 2
  Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh tỉnh Thái Nguyên 2021 ảnh 3

  Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của tỉnh sẽ diễn ra vào ngày 09/6/2021, vì vậy đề thi vào lớp 10 môn Anh tỉnh Thái Nguyên 2021 chính thức sẽ được cập nhật ngay lập tức khi kết thúc thời gian thi. 

  Ngoài ra, Doctailieu mời các em tham khảo chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Thái Nguyên cùng điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 Thái Nguyên qua các năm để đưa ra các lựa chọn nguyện vọng thật đúng đắn.

  Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh tỉnh Thái Nguyên các năm trước

  Xem thêm: Đề tham khảo vào 10 môn Anh Thái Nguyên 2021

  Đề thi vào 10 môn Anh Thái nguyên 2020

  ĐÁP ÁN:

  Part VIII.

  46 - Although they don't play well, they won the game

  47 - I haven't seen Nam for 3 years.

  48 - Unless they tell me their problems, I can't help them.

  49 - Mrs Hoa suggested going for a walk.

  50 - I wish I had taken my doctor's advice.

  Xem thêm chi tiết đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Anh Thái Nguyên năm 2020

  Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Thái Nguyên năm 2019

  Đang cập nhật...

  Xem thêm chi tiết đáp án đề thi Anh tuyển sinh vào 10 năm 2019 tỉnh Thái Nguyên

  Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Thái Nguyên năm 2018

  Đang cập nhật...

  Xem thêm chi tiết đáp án đề thi Anh vào 10 tỉnh Thái Nguyên năm 2018

  Đề thi vào 10 môn Anh Thái Nguyên 2017


  Xem thêm chi tiết đáp án đề thi Anh vào 10 năm 2017 tỉnh Thái Nguyên

  Trên đây là nội dung đáp án đề thi vào 10 môn Anh tỉnh Thái Nguyên năm 2023 và các năm trước đó để các em đối chiếu, thử sức với các đề khác nhau. Chúc các em luôn học tốt và đạt kết quả cao trong kì thi tuyển sinh vào lớp 10 này.

  Xem ngay: Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2023

  Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
  Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
  Hủy

  CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM