Đáp án đề thi vào lớp 10 môn toán tỉnh Thái Nguyên 2021

Đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán Thái Nguyên năm học 2021-2022 chi tiết cùng đáp án đề thi vào 10 môn toán Thái Nguyên các năm.

Cập nhật Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán tỉnh Thái Nguyên năm học 2021-2022 nhanh nhất cùng đáp án chi tiết. Mời các bạn xem ngay dưới đây.

[HOT]

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán Thái Nguyên năm học 2021

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của tỉnh sẽ diễn ra vào ngày 08/6/2021, vì vậy đề thi vào lớp 10 môn toán tỉnh Thái Nguyên 2021 chính thức sẽ được cập nhật ngay lập tức khi kết thúc thời gian thi. 

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán Thái Nguyên năm học 2021-2022

Đáp án Toán vào 10 Thái Nguyên 2021

Câu 1. Vì 2021 >0 => Hàm số đã cho đồng biến trên R.

Câu 2.

\(3 x^{2}-4 x+1=0\)

\(Ta có △' = 2^2 - 1.3 = 1\)

\(=> \left[ \begin{align}& x = 1 \\& x = \dfrac{1}{3} \\\end{align} \right.\\\)

Câu 3.

\(A=\sqrt{20}-2-\sqrt{(\sqrt{5}-2)^{2}} = 2\sqrt{5} - 2-(\sqrt{5}-2) = \sqrt{5}\)

Câu 4. 

\(\left\{\begin{array}{l} x+2 y=-3 \\ x+3 y=-4 \end{array}\right. ⇔\left\{\begin{array}{l} y=-1 \\ x+3 y=-4 \end{array}\right. ⇔\left\{\begin{array}{l} y=-1 \\ x=-1 \end{array}\right. \)

Câu 5.

a) ĐKXD: x>0

\(B=\dfrac{x-6}{x+3 \sqrt{x}}-\dfrac{1}{\sqrt{x}}+\dfrac{1}{\sqrt{x}+3}\)

\(=\dfrac{x-6}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+3)}-\dfrac{1}{\sqrt{x}}+\dfrac{1}{\sqrt{x}+3}\)

\(=\dfrac{x-6-(\sqrt{x}+3)+\sqrt{x}}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+3)}\)

\(=\dfrac{x-6-\sqrt{x}-3+\sqrt{x}}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+3)}\)

\(=\dfrac{x-9}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+3)}\)

\(=\dfrac{(\sqrt{x}+3)(\sqrt{x}-3)}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+3)}\)

\(=\dfrac{\sqrt{x}-3}{\sqrt{x}}\)

Vậy \(B=\dfrac{\sqrt{x}-3}{\sqrt{x}}.\)

b) Tìm giá trị của x để B = -2

Điều kiện: x>0.

Ta có: B = -2

\(\begin{aligned} &\Leftrightarrow \frac{\sqrt{x}-3}{\sqrt{x}}=-2 \\ &\Leftrightarrow \sqrt{x}-3=-2 \sqrt{x} \\ &\Leftrightarrow 3 \sqrt{x}=3 \\ &\Leftrightarrow \sqrt{x}=1 \\ &\Leftrightarrow x=1(T M D K) \\ \end{aligned}\)

Vậy x=1 thì B=-2 .

Câu 6

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn toán tỉnh Thái Nguyên 2021 câu 6

Câu 7.

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn toán tỉnh Thái Nguyên 2021 câu 7

Câu 8.

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn toán tỉnh Thái Nguyên 2021 câu 8

Gọi R là bán kinh đường tròn (M ; 1) ⇒ R = 1.

Gọi A, B lần lượt là hình chiểu vuông góc của M lên các trục tọa độO x, Oy.

Ta có: \( \left\{\begin{array}{l}B M ⊥O B \\ M A ⊥O A \\ O A ⊥O B\end{array} ⇒ O A M B\right.\) là hình chữ nhật (dhnb).

⇒ \(\left\{\begin{array}{l}M B=O A=1=R \\ M A=B O=2>R\end{array}\right.\)

⇒ Oy tiếp xúc với (M ; 1) tại B và Ox không cắt đường tròn (M ; 1).

Câu 9

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn toán tỉnh Thái Nguyên 2021 câu 9 hình

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn toán tỉnh Thái Nguyên 2021 câu 9

Câu 10

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn toán tỉnh Thái Nguyên 2021 câu 10

Ngoài ra, Doctailieu mời các em tham khảo chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Thái Nguyên cùng điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 Thái Nguyên qua các năm để đưa ra các lựa chọn nguyện vọng thật đúng đắn.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán tỉnh Thái Nguyên các năm trước

Đề thi vào 10 môn toán Thái Nguyên 2020

đề thi toán vào 10 năm 2020 tỉnh Thái Nguyên

Xem thêm chi tiết đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán Thái Nguyên 2020

Đề thi vào lớp 10 môn toán tỉnh Thái Nguyên 2019

đề thi toán vào 10 năm 2019 tỉnh Thái Nguyên

Xem thêm chi tiết đáp án đề thi toán vào 10 năm 2019 tỉnh Thái Nguyên

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán tỉnh Thái Nguyên 2018

đề thi toán vào 10 năm 2018 tỉnh Thái Nguyên

Xem thêm chi tiết đáp án đề thi toán vào 10 năm 2018 tỉnh Thái Nguyên

Đề thi vào 10 môn toán Thái Nguyên 2017

đề thi toán vào 10 năm 2017 tỉnh Thái Nguyên

Xem thêm chi tiết đáp án đề thi toán vào 10 năm 2017 tỉnh Thái Nguyên

Trên đây là nội dung đáp án đề thi vào 10 môn toán tỉnh Thái Nguyên năm 2021 và các năm trước đó để các em đối chiếu, thử sức với các đề khác nhau. Chúc các em luôn học tốt và đạt kết quả cao trong kì thi tuyển sinh vào lớp 10 này.

Hoài Anh (Tổng hợp)
Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM