Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Đắk Lắk 2021(có đáp án)

Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Đắk Lắk năm 2021 - 2022 nhanh và chính xác. Tuyển tập đề thi vào 10 Đắk Lắk môn Anh các năm trước

Mời bạn đọc tham khảo Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk năm học 2021 - 2022 kèm đáp án chi tiết được cập nhật nhanh nhất bên dưới.

Đáp án đề Anh vào 10 Đắk Lắk 2021

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1B11D21A31D
2D12B22D32D
3A13A23C33A
4B14C24C34A
5C15B25D35C
6C16B26B36A
7A17C27D37C
8C18C28C38B
9B19A29D39C
10C20B30D40A

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Đắk Lắk 2021

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh chính thức tỉnh Đắk Lắk năm học 2021-2022 sẽ được cập nhật ngay ngày 08/06/2021.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Đắk Lắk 2021 trang 1
Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Đắk Lắk 2021 trang 2
Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Đắk Lắk 2021 trang 3
Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Đắk Lắk 2021 trang 4

Cùng ôn tập chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi sắp tới với đề thi tuyển sinh lớp 10 các năm trước nhé:

Tuyển tập đề thi vào 10 Đắk Lắk môn Anh các năm trước

Đề thi vào 10 môn Anh Đắk Lắk năm 2020

I. Mark the letter A,B,C or D on your answer sheet to indicate the word which differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Câu 1:

A. encourage

B. congratulate

C. experience

D. government

Câu 2:

A. design

B. fasshion

C. gather

D. campus

Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Anh năm 2020 Đắk Lắk

Đề thi tiếng Anh vào 10 Đắk Lắk năm 2019 

II. Mark the letter A,B,C or D on your answer sheet to indicate the phrase that is CLOSEST in meaning to the underlined part in the following question.

Câu 2. The coffee festival occurred in March. Thus, we couldn't attend it on our trip last month

A. happened

B. held

C. took off

D. halted

Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: Đáp án đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Đắk Lắk năm 2019

Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 Đắk Lắk năm 2018

II. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined and bold part is pronounced differently from that of the rest in each of the following questions.

Câu 6. A. climate         B. primary           C. despite           D. terrify

Câu 7. A. bags             B. dates              C. speaks           D. photographs

Câu 8. A. stage           B. garbage          C. exchange        D. anger

Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: Đáp án đề thi Anh vào lớp 10 tỉnh Đắk Lắk 2018

Trên đây là toàn bộ nội dung của đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh năm 2021 và các năm trước của tỉnh Đắk Lắk mà Đọc Tài Liệu chia sẻ nhằm giúp các em nắm được các thông tin về kỳ thi này.

Mong rằng những tài liệu của chúng tôi sẽ là người đồng hành giúp các bạn hoàn thành tốt bài thi của mình.

Xem thêm thông tin tuyển sinh:

Cao Linh (Tổng hợp)
Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM